Nasze strony wykorzystują pliki cookies
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM

Regulamin uczestnika Barbarian Race

Zapoznaj się z zasadami panującymi podczas zawodów
Zapisując się na bieg obligujesz się do ich przestrzegania

1. CEL IMPREZY

- Organizacja imprezy biegowej z elementami różnego rodzaju przeszkód sprawdzających sprawność fizyczną człowieka
- Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
- Promowanie miejscowości gospodarzy zawodów oraz lokalnych atrakcji turystycznych i sportowych
- Kreowanie i propagowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowych w Polsce
- Wyłonienie najsprawniejszych ludzi w Polsce

2. ORGANIZATOR

Organizatorem wszystkich biegów z cyklu Barbarian Race jest:

MKS-R „Centrum”
ul. Misyjna 8
43-445 Dzięgielów

, oraz

Barbarian sp. z o.o.
Cieszyńska 15/2
43-450 Ustroń
NIP 5482692535

3. TERMIN BIEGU I MIEJSCE BARBARIAN RACE

Informacje na temat terminów oraz lokalizacji poszczególnych biegów podawane są na bieżąco na Stronie Internetowej oraz w mediach społecznościowych zarządzanych przez Organizatora. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany daty i/lub miejsca biegu.Zawodnik, zostanie o tym poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz wformie mailowej, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem biegu (chyba, że Organizator nie będzie miał takiej możliwości z przyczyn od niego niezależnych). Dokonanie zmian nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyn. W tej sytuacji Zawodnikowiprzysługuje prawo do przepisania się na inny bieg w tej samej formule lub zwrot uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, przekazując szczegóły zapisu na inny bieg lub zwrotu wniesionych opłat. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu z przyczyn żałoby narodowej, działania siły wyższej lub rozporządzenia administracyjnego. W takim przypadku Uczestnik ma prawo doprzepisania się na inny bieg w tej samej formule.

4. PRZESZKODY

- Na trasie biegu rozmieszczone są przeszkody, wśród których wyróżnić można
a. Naturalne - rzeki, zarośla, góry, wzniesienia.
b. Sztuczne – ściany, zasieki, przeszkody linowe, łączone, na rusztowaniach, uformowane przeszkody ziemne, równoważnie, przeszkody wymagające celności itp.
FORMUŁA BARBARIAN RACE:

ELITA - Kobiety otrzymują 5 opasek, a mężczyźni 3 opaski - niezaliczanie przeszkody skutkuje przecięciem jednej opaski, uczestnik ma tylko JEDNĄ próbę pokonania przeszkody - ilość straconych opasek = ilość rund karnych. Rundy karne wykonuje uczestnik przed metą - w przypadku stracenia wszystkich opasek wynik uczestnika nie liczy się w klasyfikacji (w wynikach widnieje jako PK)
OPEN - 2 próby pokonania przeszkody - Za niepokonanie przeszkody kara czasowa ( uczestnik otrzymuje oznakowanie na swojej opasce startowej ) Na podium OPEN stają osoby, które uzyskały najlepszy czas łącznie z karami.
FORMUŁA OPENER: -Wielokrotne podejście do przeszkód -Nie wykonanie przeszkody = 20 burpees

5. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział:

W formule Barbarian Opener/Hill/Peak28: Osoby od lat 13 (mogą brać udział w wydarzeniu za pisemną zgodą opiekuna prawnego).
Natomiast w formule Barbarian Race/Arrow: Osoby od lat 16 (mogą brać udział w wydarzeniu za pisemną zgodą opiekuna prawnego).
Organizator zastrzega sobie możliwość do indywidualnej zmiany granicy wiekowej uczestnika.
Zakupu biletów w kasie wydarzenia jak i na stronie internetowej organizatora mogą dokonać jedynie osoby które ukończyły 18 lat.
Dzieci od 4 do 12 lat ( dotyczy Barbarian Kids – czyli biegu dla dzieci).

6. ZASADY ZAPISÓW I OPŁATA STARTOWA

- Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdej imprezy.
- Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej zawodów.
- Dopuszczeni do startu zostaną zawodnicy, którzy wniosą stosowną opłatę wpisową.
- Wysokość wpisowego rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu zawodów, o wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, a nie data wypełnienia formularza rejestracyjnego.
- Zespoły mogą skorzystać ze zniżek, które rozliczane będą po zawodach na podstawie ilości osób zgłoszonych do drużyny.
- Drużynę stanowią minimum 5 osób.
- Pakiet można przepisać na innego zawodnika, wskazanego w swoim profilu w zakładce "Wydarzenia", "Moje" za dodatkową opłatą 30 zł (dotyczy każdej zmiany), którą należy uregulować w dniu zawodów. Opłata 30 zł przekazywana jest na cele dobroczynne.

W przypadku wyboru formy płatności Przelewy 24, lub kartą płatniczą, jest ona obsługiwana jest przez operatora.

Paypro SA
ul. Kanclerska 15
60-327 Poznań

Regulamin usług dostępny jest pod adresem: https://www.przelewy24.pl/cms,37,regulamin.htm

Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie lub drogą elektroniczą

tel.: 33 445 41 48 Od 17:00 do 19:00 od poniedziałku do piątku
e-mail: biuro@barbarianrace.pl

Istnieje również możliwość zapisów w dniu zawodów. Obowiązuje wtedy opłata startowa z dnia zawodów podana w cenniku.
Osoby, które nie opłacą zamówienia do dnia zamknięcia zapisów oraz płatności online podanego przez Organizatora zostają skreślone z listy startowej i muszą zapisać się na bieg ponownie w dniu zawodów. Zapisać mogą się do fal, w których pozostało jeszcze miejsce. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z zawodnikiem, jeżeli ten nie wniósł opłaty za złożone zamówienie do 30 dni od daty rejestracji na bieg.

7. VOUCHERY ORAZ ZNIŻKI

Zawodnicy mają również możliwość wykupienia na stronie Barbarian Race voucherów.

Voucher kwotowy – kupujący sam wybiera kwotę vouchera. Wszystkie ważne są przez rok od daty wystawienia i mogą zostać użyte przez dowolnego zawodnika zarejestrowanego na stronie Barbarian Race. Na vouchery nie obowiązują zniżki drużynowe. Jeżeli jesteś trenerem lub organizujesz grupę, to za każde 5 osób otrzymasz voucher 50 zł na bieg. Dodatkowo każdy z grupy 10 – 20 os. otrzyma zwrot 10 zł, a z grupy ponad 20 os. – 15 zł. Promocje nie łączą się z voucherami oraz innymi zniżkami.

8. REZYGNACJA Z ZAWODÓW

Zwrot do 14 dni od daty rejestracji

Zgodnie z art. 27-29 ustawy o prawach konsumenta. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Podaj w poniższym formularzu numer rachunku bankowego. Nasza obsługa zweryfikuje poprawność danych zamówienia. Jeśli część startu opłaciłeś voucherem a część za pośrednictwem Przelewy 24, otrzymasz zarówno voucher jak i wpłaconą kwotę.

Do wyboru:

● Przelew -Użytkownik, któremu przysługuje pełny zwrot opłaty startowej musi w formularzu zwrotu wybrać opcję przelewu oraz podać numer konta. Kwota zwrotu jest równa kwocie wpłaconej przelewem przez zawodnika
● Voucher 100% -Otrzymasz voucher na 100% wartości wpłat wybranego zamówienia. W ciągu kilku minut w Twoim profilu pojawi się nowy Voucher który możesz wykorzystać w późniejszym czasie. Jest to kod umożliwiający opłacenie innego startu w Barbarian Race przez Ciebie lub inna osobę.
● Przeniesienie pakietu -Zmiany należy dokonać podając imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania osoby przejmującej pakiet. Koszt przeniesienia jednego startu wynosi 30 zł.
● Saldo 100% --Saldo 100% -Otrzymasz pełny zwrot kwoty wybranego zamówienia który zostanie dopisany do Twojego salda. Możesz z niego skorzystać w dowolnej chwili opłacając nim swoje starty.

Po upływie 14 dni od daty rejestracji


Do wyboru:

● Voucher 50%
Otrzymasz voucher na 50% wartości wpłat wybranego zamówienia. W ciągu kilku minut w Twoim profilu pojawi się nowy Voucher który możesz wykorzystać w późniejszym czasie. Jest to kod umożliwiający opłacenie innego startu w Barbarian Race przez Ciebie lub inna osobę.
● Przeniesienie pakietu
Zmiany należy dokonać podając imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania osoby przejmującej pakiet. Koszt przeniesienia jednego startu wynosi 30 zł.
● Saldo 50% --Otrzymasz połowę kwoty wybranego zamówienia który zostanie dopisany do Twojego salda. Możesz z niego skorzystać w dowolnej chwili opłacając nim swoje starty

Zasady zwrotu

Zwroty w ofertach są możliwe wyłącznie dla wszystkich pozycji znajdujących się w ofercie jednocześnie (tzn. nie jest możliwy zwrot pojedynczej pozycji z oferty). Jeżeli zawodnik nie weźmie udziału w biegu traci możliwość otrzymania swojego pakietu startowego. Zawodnik nie ma prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych środków jeżeli w dniu zawodów został wykluczony ze startu przez Organizatora z powodu swojego zachowania (był pod wpływem alkoholu/środków odurzających, miał na sobie odzież zagrażającą bezpieczeństwu innych Zawodników, był agresywny w stosunku do innych Uczestników).

9. DANE OSOBOWE

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

10. OCHRONA WIZERUNKU

Uczestnicy biegu Barbarian Race wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych biegu.

11. KLASYFIKACJA I NAGRODY

Wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:
Formuła RACE:
Kobiety – miejsca I-III, w ELITE PRO/ELITE kategorie wiekowe/OPEN.
Mężczyźni – miejsca I-III, w ELITE PRO/ELITE kategorie wiekowe/OPEN.
Elite kategorie wiekowe podział (o przydziale do kategorii decyduje rocznik zawodnika):

M1&K1 16 do 19 lat
M2&K2 20 do 29 lat
M3&K3 30 do 39 lat
M4&K4 40 do 49 lat
M5&K5 50 do x lat

Jeżeli zawodnik uzyska najlepszy czas w swojej kategorii wiekowej, a wystartował w grupie PRO, liczy się jego kwalifikacja z grupy PRO. Tak samo gdy uczestnik wystartował w swojej grupie wiekowej i uzyskał czas lepszy od zawodnika, który wygrał grupę PRO, to liczy się jego klasyfikacja z grupy wiekowej.
Klasyfikacja Drużynowa (klasyfikacja wg sumarycznego czasu pięciu najlepszych zawodników ELITE PRO+ELITE kategorie wiekowe, którzy zachowali opaskę).

Formuła ARROW/HILL/PEAK28
Kobiety – miejsca I-III + KATEGORIA MASTERS 40+
Mężczyźni – miejsca I-III + KATEGORIA MASTERS 40+

Zawodnik, który zdobyły nagrodę podczas wydarzenia, a nie pojawił się na dekoracji powinien wyznaczyć osobę, która odbierze za niego pakiet zwycięzcy. W przeciwnym razie nagroda wraz ze statuetką przepadają.

12. POMIAR CZASU

Każdy zawodnik podczas biegu (który wyraził zgodę na przekazanie swoich danych do firmy od pomiaru czasu) ma rejestrowany pomiar czasu. Istnieją jednak sytuacje, które mogą spowodować brak pomiaru m.in.: nieprawidłowo założony chip, chip uszkodzony podczas biegu, nieobicie chipa na starcie/mecie. Są to sytuacje losowe, na które organizator oraz firma pomiarowa nie mają wpływu i nie biorą za nie odpowiedzialności. Jeżeli zawodnik ma uwagi co do swojego pomiaru czasu może je zgłosić na adres biuro@barbarianrace.pl do 48 godzin po zakończeniu eventu. Po upływie tego terminu wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane

13. INNE

Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów porządkowych i bezpieczeństwa oraz doraźnych zarządzeń Organizatora imprezy lub służb ochrony.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione przedmioty na terenie imprezy.
Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie.
Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który zachowuje się w wyżej wymieniony sposób, a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników.
Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu, w szczególności życiu oraz zdrowiu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać niniejszego regulaminu.
Uczestnicy imprezy odpowiadają majątkowo za szkody wyrządzone organizatorowi albo innym uczestnikom podczas imprezy.
Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.
Również warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
Zakazane jest startowanie w butach z kolcami, używania podczas biegu niedozwolonych substancji klejących, przekazywanie pakietu startowego innemu zawodnikowi bez zgody Organizatora.
Dla każdej imprezy zostanie ustanowiony limit czasowy i podany zostanie w informacjach startowych na parę dni przed imprezą.
Regulamin dla Barbarian Hill znajduje się tutaj

14. W RAMACH WPISOWEGO UCZESTNICY OTRZYMUJĄ

a) Możliwość wzięcia udziału w biegu. Organizator zachowuje sobie prawo do zmiany godziny startu i przesunięcia uczestników pomiędzy seriami - informacje o tego typu sytuacjach zostaną wysłane na podany przy rejestracji adres e-mail.
b) Zestaw startowy.
c) Pamiątkowy medal bądź inny upominek poświadczający fakt ukończenia biegu (pod warunkiem dotarcia do mety).

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować e-mailowo na adres: biuro@barbarianrace.pl