FAQ

Potrzebujesz pomocy ?

O BIEGU

Dowiedz się więcej

Czym jest Barbarian Race:

Barbarian Race to ekstremalny bieg z przeszkodami. Stworzony przez grupę pasjonatów i profesjonalistów.

Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami, rozwiejemy Twoje wątpliwości.

KONTAKT

Regulamin Barbarian Race

Rejestracja na zawody wymaga akceptacji wszystkich postanowień regulaminu
Wstęp na teren Barbarian Race oznacza akceptację regulaminu uczestnictwa w imprezie oraz zgodę na jego przestrzeganie.

I. CEL IMPREZY:

- Organizacja imprezy biegowej z elementami różnego rodzaju przeszkód sprawdzających sprawność fizyczną człowieka.
- Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
- Promowanie miejscowości gospodarzy zawodów oraz lokalnych atrakcji turystycznych i sportowych.
- Kreowanie i propagowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowych w Polsce.
- Wyłonienie najsprawniejszych ludzi w Polsce.

II. ORGANIZATOR

Organizatorem wszystkich biegów z cyklu Barbarian Race jest:

MKS-R „Centrum”
ul. Misyjna 8
43-445 Dzięgielów
Nip: 548-22-88-797

III. Termin biegu i miejsce Barbarian Race

Informacje podawane na bieżąco na stronie internetowej oraz Facebook'u

IV. PRZESZKODY

Na trasie biegu rozmieszczone są przeszkody, wśród których wyróżnić można:
a. Naturalne - rzeki, zarośla, góry, wzniesienia.
b. Sztuczne – ściany, zasieki, przeszkody linowe, łączone, na rusztowaniach, uformowane przeszkody ziemne, równoważnie, przeszkody wymagające celności itp. Jeśli nie jesteś w stanie pokonać przeszkody, możesz podejść do łatwiejszej wersji, jeśli również się nie uda wykonujesz rundę karną z obciążeniem lub biegową. Dodatkowo: Na każdej przeszkodzie możesz otrzymać pomoc od innych uczestników. Pamiętaj otrzymałeś pomoc pomóż innym (jedynie zawodnicy serii Elite nie mogą korzystać z pomocy z zewnątrz). Niektóre przeszkody można pokonać w dwojaki sposób: łatwiejszą lub trudniejszą ścieżką (są to przeszkody zaliczane do Ultra Warrior, ich lista podawana jest przed zawodami, są oznaczone specjalna taśmą).

V. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział:
1. Osoby od lat 16 (mogą brać udział w wydarzeniu za pisemną zgodą opiekuna prawnego).
2. Zakupu biletów w kasie wydarzenia jak i na stronie internetowej organizatora mogą dokonać jedynie osoby które ukończyły 18 lat.
3. Dzieci od 5 do 12 lat ( dotyczy Barbarian Kids – czyli biegu dla dzieci)

VI. ZASADY ZAPISÓW I OPŁATA STARTOWA

1. Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdej imprezy.
2. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej zawodów. Dopuszczeni do startu zostaną zawodnicy, którzy wniosą stosowną opłatę wpisową.
3. Wysokość wpisowego rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu zawodów, o wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, a nie data wypełnienia formularza rejestracyjnego.
4. Zespoły mogą skorzystać ze zniżek, które rozliczane będą po zawodach na podstawie ilości osób zgłoszonych do drużyny.
5. Drużynę stanowią minimum 5 os.
6. Opłata startowa nie może być przeniesiona na innego zawodnika.
7. W terminie 14 dni od zapisania się na bieg i opłacenia przysługuje prawo do zwrotu opłaty wpisowej. W przypadku rezygnacji po 14 dniach udzielamy 60 % rabatu w formie vouchera na inne wydarzenie ten samej rangi.
8. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto.

03 8113 0007 2001 0019 8576 0003
MKS-R „Centrum”
ul. Misyjna 8 43-445 Dzięgielów

Wpisując w tytule numer zamówienia., lub za pośrednictwem Przelewy24
9. W przypadku wybrania metody płatności innej niż przelew tradycyjny oraz voucher, doliczana jest opłata w wysokości 3zł za płatność. W przypadku wyboru formy płatności Przelewy 24 płatność obsługiwana jest przez operatora
DialCom24 Sp. z o.o.
ul. Kanclerska 15
60-327 Poznań

W przypadku wyboru płatności kartami płatniczymi – płatność obsługiwana jest przez operatora

PayPro SA, ul. Kanclerska 15
60-327 Poznań. - PayPro SA
ul. Kanclerska 15
60-327 Poznań

10. Regulamin usług dostępny jest pod adresem: https://www.przelewy24.pl/cms,37,regulamin.htm

VII. W RAMACH WPISOWEGO UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

1. Możliwość wzięcia udziału w biegu. Organizator zachowuje sobie prawo do zmiany godziny startu i przesunięcia uczestników pomiędzy seriami - informacje o tego typu sytuacjach zostaną wysłane na podany przy rejestracji adres e-mail.
2. Zestaw startowy.
3. Pamiątkowy medal bądź inny upominek poświadczający fakt ukończenia biegu (pod warunkiem dotarcia do mety)

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

Wyróżnienia i nagrody rzeczowe będą przyznawane w następujących kategoriach
1. Kobiety – miejsca I-III,
2. Mężczyźni – miejsca I-III,
3. Klasyfikacja Drużynowa (klasyfikacja wg sumarycznego czasu pięciu najlepszych zawodników),
4. Najlepszy zawodnik i zawodniczka w kategorii 40+
5. Nagrody będą przyznawane również podczas konkurencji towarzyszących Barbarian Race.
6. Opaska „Ultra Warior” jest przyznawana osobom, które pokonają najtrudniejsze przeszkody:
Baz pomocy
- Przy pierwszej próbie
- Najtrudniejszą ścieżką (oznaczona żółto-czarną taśmą).
7. Fala Elite:
W Elite startują osoby, dla których ważny jest czas oraz miejsce. Mogą one również zdobyć kwalifikacje na Mistrzostwa Europy. Zawodnicy tej fali startują jako pierwsi i na całej trasie są szczególnie obserwowani. Wszystkie przeszkody muszą pokonać sami, bez pomocy. Korzystać mogą jedynie z punktów żywieniowych i wodopoju zapewnionych przez organizatora.

IX. DANE OSOBOWE

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

X. OCHRONA WIZERUNKU

Uczestnicy biegu Barbarian Race wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych biegu.

XI. INNE

1. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów porządkowych i bezpieczeństwa oraz doraźnych zarządzeń Organizatora imprezy lub służb ochrony.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione przedmioty na terenie imprezy.
3. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie.
4. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu, w szczególności życiu oraz zdrowiu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać niniejszego regulaminu.
5. Uczestnicy imprezy odpowiadają majątkowo za szkody wyrządzone organizatorowi albo innym uczestnikom podczas imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprez z przyczyn nie dających się przewidzieć (np. nagłej zmiany pogody)
7. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.
8. Zakazane jest startowanie w butach z kolcami.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
2. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować e-mailowo na adres: biuro@barbarianrace.pl https://www.facebook.com/race.barbarian